Quý khách vui lòng điền vào thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ mau chóng liên hệ lại để xác nhận. Cám ơn nhiều.

*Bắt buộc

Bước 1

Chào đón

 Quý ông Quý bà

Quý danh*

Ngành nghề / Chức danh*

Công ty*

Địa chỉ

Tỉnh-Thành phố / Quốc gia*

Email*

Website

Bước 2

Công việc chính của bạn (Hãy đánh dấu vào)*

 Marketing/Sales Manufacturing/Processing Distributor/Agent/Importer and Trader Procurement/Purchasing Engineer/Technician Government Laboratories/Researcher Maintenance Corporate Management (CEO,MD,GM) Procurement/Purchasing Production Quality Control/Quality Assurance State enterprises Other

Loại hình công ty

 Importer Wholesaler Distributor International chain enterprise Chain Store/Department Store Exporter Retailer Manufacturer Local chain enterprise Other

Lĩnh vực kinh doanh chính (Hãy chọn một lĩnh vực)*

 Office furniture Furniture for kitchen Furniture for children Interior Furnishing and accessories Customized furniture Wicker Bamboo, rattan Equipment Upholstery Furniture for living room Furniture for bedroom Furniture for dining room Garden furniture Home Automation Carpets and Flooring Tools for wood manufacturing and processing Other

Bước 3

Số lượng nhân viên trong công ty bạn?

 1-50 100 - 200 Over 200

Lý do tham dự hội chợ Vifafair *

 Evaluate show for future participation Extend my network Look for new products/technologies/services Look for new/alternative suppliers Obtain technical information Place Order See competition See existing suppliers Other

Bạn biết hội chợ Vifafair từ đâu? (Please tick where applicable)*

 Tan Son Nhat Airport Newspapers/Magazines TV Spot Visited website: www.vifafair.com E-marketing invitation from show organizer Direct mail invitation from show organizer Exhibitor invitation Trade Associations/Government Friends/Colleagues recommendation Other