Please click on the Manual below:

Essentinal form:

Please fill in these forms and fax or send to HAWA Corp. before the Deadline

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu và gởi về Công ty HAWA trước thời hạn chót.

ENGLISH TIẾNG VIỆT
Participation Contract Hợp đồng VIFA-EXPO 2018
Exhibitor Manual VIFA-EXPO 2019 Hướng dẫn tham gia VIFA-EXPO 2019
Form 1: Invitation Card Requirement Mẫu 1: Thiệp mời tham quan
Form 2: Confirmation of Booth Self Construction Mẫu 2: Giấy cam kết tự dàn dựng gian hàng
Form 3: SECC – Bulding Up Booth Registration (raw space only) Mẫu 3: Đăng ký dàn dựng (gian đất trống tự dựng)
Form 4: SECC – Services Registration –Upgraded standard booth (for standard booth) Mẫu 4: Đăng ký dịch vụ nâng cấp gian hàng (đối với gian tiêu chuẩn)
Form 5: SECC – Overtime Working Registration Mẫu 5: Đăng ký dàn dựng ngoài giờ
Form 6: Electrical Rental Mẫu 6: Đăng ký thuê thiết bị điện
Form 7: Furniture Rental Mẫu 7: Đăng ký thuê vật dụng

SPECIAL NOTICE / LƯU Ý:

VEGA LOGISTICS: (Download)

SECC: (Download)