Essentinal form:

Please fill in these forms and fax or send to HAWA Corp. before the Deadline

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu và gởi về Công ty HAWA trước thời hạn chót.

ENGLISH TIẾNG VIỆT
Participation Contract Hợp đồng VIFA-EXPO
Exhibitor Manual VIFA-EXPO 2020 Hướng dẫn tham gia VIFA-EXPO 2020
Form 1: Overtime Sercurity Services Mẫu 1: Dịch vụ bảo vệ ngoài giờ
Form 2: Confirmation of Booth Self Construction – Management Free – Worker Passes Mẫu 2: Giấy cam kết tự dàn dựng gian hàng – Phí quản lý – Thẻ thi công.
Form 3: SECC – Bulding Up Booth Registration (raw space only) Mẫu 3: Đăng ký sử dụng nhà thầu ngoài (đối với đất trống tự dựng)
Form 4: SECC – Services Registration –Upgraded standard booth (for standard booth) Mẫu 4: Đăng ký dịch vụ nâng cấp gian hàng (đối với gian tiêu chuẩn)
Form 5: SECC – Overtime Working Registration Mẫu 5: Đăng ký dàn dựng ngoài giờ
Form 6: Electrical Rental Mẫu 6: Đăng ký thuê thiết bị điện
Form 7: Furniture Rental Mẫu 7: Đăng ký thuê vật dụng

SPECIAL NOTICE / LƯU Ý:

VEGA LOGISTICS: 

  • Onsite handling, import handling charges & exhibition cargoes >Download<
  • Biểu phí vận chuyển onsite – Biểu phí làm hàng nhập khẩu >Download<

AEL LOGISTICS: 

  • Onsite handling, import handling charges & exhibition cargoes >Download<
  • Biểu phí vận chuyển onsite – Biểu phí làm hàng nhập khẩu >Download<

SECC: (Download)

  • SECC – Work regulation
  • SECC – The exhibition hall rules & regulations
  • SECC – Nội quy thi công
  • SECC – Nội quy sử dụng mặt bằng