Please click on the Manual below:

Essentinal form:

Please fill in these forms and fax or send to HAWA Corp. before the Deadline

Vui lòng điền thông tin đầy đủ vào Phiếu và gửi hoặc fax về Công ty HAWA trước thời hạn chót

ENGLISH

TIẾNG VIỆT

Participation Contract Hợp đồng VIFA-EXPO 2016
Exhibitor Manual VIFA-EXPO 2016 Hướng dẫn tham gia VIFA-EXPO 2016
Form 1: Invitation Card Requirement Mẫu 1: Thiệp mời tham quan
Form 2: Confirmation of Booth Self Construction Mẫu 2: Giấy cam kết tự dàn dựng gian hàng
Form 3: SECC – Bulding Up Booth Registration (raw space only) Mẫu 3: Đăng ký dàn dựng (gian đất trống tự dựng)
Form 4: SECC – Services Registration –Upgraded standard booth (for standard booth) Mẫu 4: Đăng ký dịch vụ nâng cấp gian hàng (đối với gian tiêu chuẩn)
Form 5: SECC – Overtime Working Registration Mẫu 5: Đăng ký dàn dựng ngoài giờ
Form 7: Electrical Rental Mẫu 7: Đăng ký thuê thiết bị điện
Form 6: Furniture Rental Mẫu 6: Đăng ký thuê vật dụng

SPECIAL NOTICE / LƯU Ý:

VEGA LOGISTICS: (Download)

  • Onsite handling, import handling charges & exhibition cargoes
  • Biểu phí vận chuyển onsite – Biểu phí làm hàng nhập khẩu

SECC: (Download)

  • SECC – Work regulation
  • SECC – The exhibition hall rules & regulations
  • SECC – Nội quy thi công
  • SECC – Nội quy sử dụng mặt bằng