The information will be updated soon

  • EXHIBITOR MANUAL & GUIDE (ENGLISH VERSION)

  • HƯỚNG DẪN THAM GIA TRIỂN LÃM (TIẾNG VIỆT)

Essentinal form:

Please fill in these forms and fax or send to HAWA Corp. before the Deadline

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu và gởi về Công ty HAWA trước thời hạn chót.

ENGLISH TIẾNG VIỆT
Participation Contract Hợp đồng VIFA-EXPO
Exhibitor Manual VIFA-EXPO 2020 Hướng dẫn tham gia VIFA-EXPO 2020
Form 1: Invitation Card Requirement Mẫu 1: Thiệp mời tham quan
Form 2: Confirmation of Booth Self Construction Mẫu 2: Giấy cam kết tự dàn dựng gian hàng
Form 3: SECC – Bulding Up Booth Registration (raw space only) Mẫu 3: Đăng ký dàn dựng (gian đất trống tự dựng)
Form 4: SECC – Services Registration –Upgraded standard booth (for standard booth) Mẫu 4: Đăng ký dịch vụ nâng cấp gian hàng (đối với gian tiêu chuẩn)
Form 5: SECC – Overtime Working Registration Mẫu 5: Đăng ký dàn dựng ngoài giờ
Form 6: Electrical Rental Mẫu 6: Đăng ký thuê thiết bị điện
Form 7: Furniture Rental Mẫu 7: Đăng ký thuê vật dụng

SPECIAL NOTICE / LƯU Ý:

VEGA LOGISTICS: (Download)

  • Onsite handling, import handling charges & exhibition cargoes
  • Biểu phí vận chuyển onsite – Biểu phí làm hàng nhập khẩu

SECC: (Download)

  • SECC – Work regulation
  • SECC – The exhibition hall rules & regulations
  • SECC – Nội quy thi công
  • SECC – Nội quy sử dụng mặt bằng