TALKSHOW: O2O – OFFLINE TO ONLINE COMMERCE PLATFORM

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PROGRAM

TỌA ĐÀM: MÔ HÌNH O2O –

NỀN TẢNG KINH DOANH TỪ OFFLINE ĐẾN ONLINE

TALKSHOW: O2O – OFFLINE TO ONLINE

COMMERCE PLATFORM

Ngày 5/3/2020

05 March, 2020

 

Thời gian: 14:00 – 16:30, Thứ năm, ngày 05/03/2020

Time: 14:00 – 16:30 on Thursday, 5/3/2020

Địa điểm: Central Palace – Số 39 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Tp.HCM

Venue: Central Palace Hotel – 39 Nguyen Trung Truc Str, Dist.1, HCMC

Diễn giả và khách mời:

Speakers

 • Ông Nguyễn Quốc Khanh – Chủ tịch HAWA, Chủ tịch AA Corporation
 • Nguyen Quoc Khanh – Chairman of HAWA and AA Corporation
 • Ông Nguyễn Chiến Thắng – HĐQT HAWA Corp
 • Nguyen Chien Thang – Chairman of the Board of HAWA Corporation
 • Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam (VECOM)
 • Nguyen Ngoc Dung – Vice Chairman of Vietnam E-Commerce Association (VECOM)
 • Ông Shawn Xu – Phó Chủ Tịch Silversea Media Group (Singapore)
 • Shawn XU – Executive Vice President of Silversea Media Group (Singapore)
 • Đại diện Ban lãnh đạo FPT Group
 • Representative of FPT Group’s Management Board
 • Ông Trần Viết Huân – PCT cộng đồng CIO Việt Nam
 • Tran Viet Huan – Vice Chairman of CIO Vietnam

 

Dẫn dắt tọa đàm: Ông Nguyễn Chánh Phương – Phó chủ tịch HAWA

MC: Mr. Nguyen Chanh Phuong – Vice Chairman of HAWA

 

Thời gian

Time

Nội dung

Activities

Diễn giả

Speaker

13:30 – 14:00 Đón khách

Welcoming guests

 

14:00 – 14:10 Giới thiệu chương trình, đại biểu, diễn giả

Introducing program, delegates, speakers

Ông Nguyễn Chánh Phương – Phó chủ tịch HAWA

Mr. Nguyen Chanh Phuong – Vice Chairman of HAWA

 

14:10 – 14:30 Chia sẻ về tình hình Hội chợ trên thế giới và VIFA EXPO

Sharing the current situation of the international fairs and VIFA EXPO fair

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch HAWA Corp

Mr. Nguyen Chien Thang – Chairman of HAWA Corp

14:30 – 14:50 Thương mại điện tử

E-Commerce

–       Xu hướng phát triển của TMDT trước tình huống dịch bệnh.

E-Commerce development in the epidemic

–       Mô hình kinh doanh O2O

O2O Commerce platform

–       Bán hàng trên AMAZON và những quan niệm sai lầm; các casestudy bán hàng nội thất trên AMAZON

Product sales on AMAZON and misconceptions: case studies about furniture sales on AMAZON

 

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam (VECOM)

Mr. Nguyen Ngoc Dung – Vice Chairman of Vietnam E-Commerce Association (VECOM)

14:50 – 15:05 Công nghệ thực tế ảo & showroom 3D

Virtual reality technology & 3D showroom

Ông Shawn Xu – Phó Chủ Tịch Silversea Media Group (Singapore) Mr.Shawn XU – Executive Vice President of Silversea Media Group (Singapore)

 

15:05 – 15:25 Chuyển đổi số ngành Gỗ

Digitization for Woodworking industry

1.      Tầm nhìn của HAWA trong việc chuyển đổi số của ngành Gỗ

HAWA’s vision in digitization for the Woodworking industry

2.      Số hóa doanh nghiệp toàn diện

Complete digitization for businesses

 

Ông Nguyễn Quốc Khanh – Chủ tịch HAWA, Chủ tịch AA Corporation

Chairman of HAWA and AA Corporation

Đại diện Ban lãnh đạo FPT Group

Representative of FPT Group’s Management Board

 

15:25 – 15:35 Ký kết thỏa thuận:

Signing the MOUs:

– Chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành Gỗ. (HAWA – FPT – CIO – VECOM)

  Digitization for businesses in Woodworking industry (HAWA – FPT – CIO – VECOM)

– Thương mại điện tử cho ngành Gỗ (HAWA – VECOM)

  E-Commerce for Woodworking industry (HAWA – VECOM)

– HAWA và Silversea

  HAWA & Silversea

 

HAWA và các đối tác

HAWA & Partners

 

15:35 – 16:00 Câu hỏi và trả lời

Q&A

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *