SCAM ALERT

WE DON'T SELL DATA

SCAM ALERT !
Dear Exhibitors, Visitors & Partners of VIFA EXPO, Lien Minh Company would like to announce that we don’t sell any data list of buyers / visitors of VIFA EXPO to any company / person. If you receive those spam emails, please be careful when you contact them.
Thank you and best regards,
ALLIANCE HANDICRAFT WOODEN FINE ART CORPORATION
*********************
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO !
Kính gửi Quý Doanh nghiệp, Quý Khách tham quan và Quý Đối tác của VIFA EXPO,
Công ty Gỗ Liên Minh trân trọng thông báo đến Quý Doanh nghiệp, chúng tôi không bán danh sách nhà mua hàng / khách tham quan của Hội chợ VIFA EXPO cho bất kỳ đơn vị /cá nhân nào.
Nếu Quý vị nhận được các email như trên, vui lòng cẩn trọng trong việc giao dịch.
Trân trọng,
Công ty CP TCMN Gỗ Liên Minh

OUR OFFICIAL EMAILS

SCAM ALERT !
Dear Exhibitors, Visitors & Partners of VIFA EXPO,
Lien Minh Company would like to announce that OUR OFFICIAL EMAILS ARE:
- info@hawacorp.com.vn (Main email)
- hawacorp@gmail.com
- hawacorporation@gmail.com
If you receive emails from similar domains (Ex: info.hawacorp@domain), they are NOT from Lien Minh Company.

If you have any questions, please contact Lien Minh Company.

Thank you and best regards,
ALLIANCE HANDICRAFT WOODEN FINE ART CORPORATION
*********************
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO !
Kính gửi Quý Doanh nghiệp, Quý Khách tham quan và Quý Đối tác của VIFA EXPO,
Công ty Gỗ Liên Minh trân trọng thông báo:
CÁC EMAIL CHÍNH THỨC CỦA CÔNG TY GỖ LIÊN MINH:
- info@hawacorp.com.vn (Main email)
- hawacorp@gmail.com
- hawacorporation@gmail.com
Nếu Quý vị nhận được các emails từ các tên miền khác tương tự, (VD: info.hawacorp@tenmien), đều KHÔNG phải từ Công ty Liên Minh.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Công ty Liên Minh.
Trân trọng,
Công ty CP TCMN Gỗ Liên Minh