CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

1. HỘI THẢO 1

“THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI: KỶ NGUYÊN BỨT PHÁ CHO NGÀNH GỖ & THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM”

  • Thời gian: 13:30 – 16:00 Thứ Tư, ngày 08/3/2023
  • Địa điểm: SECC | Phòng Convention (Tầng 2, bên trên Lobby – Hall A)

Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ

2. SEMINAR 2

"SUSTAINABLE TIMBER FROM SWEDEN"

  • Time: 10:00 – 12:00 on Thursday, 9 March, 2023
  • Venue: SECC | Sunflower Room (3rd Floor, above the Lobby – Hall A)

Participation fee: FREE OF CHARGE

2. HỘI THẢO 2

“GỖ BỀN VỮNG ĐẾN TỪ THUỴ ĐIỂN”

  • Thời gian: 10:00 – 12:00 Thứ Năm, ngày 09/3/2023
  • Địa điểm: SECC | Phòng Sunflower (Tầng 3, bên trên Lobby – Hall A)

Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ

3. SEMINAR 3

"GLOBAL FURNITURE EXPORT - IMPORT OUTLOOK & TRENDS FORECAST IN 2023"

  • Time: 13:30 – 16:00 on Thursday, 9 March, 2023
  • Venue: SECC | Sunflower Room (3rd Floor, above the Lobby – Hall A)

Participation fee: FREE OF CHARGE

3. HỘI THẢO 3

"CẬP NHẬT TÌNH HÌNH VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH NỘI THẤT THẾ GIỚI NĂM 2023"

  • Thời gian: 13:30 – 16:00 Thứ Năm, ngày 09/3/2023
  • Địa điểm: SECC | Phòng Sunflower (Tầng 3, bên trên Lobby Hall A)

Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ

We are available

On Social Channels